Kontaktoplysninger

Designskolen drives af:

FOKUS Folkeoplysning.
Dannebrogsgade 43,
9000 Aalborg.

Tlf: 99 30 10 00 (Adm.)
www.fokus-folkeoplysning.dk

 

Direkte kontakt til DESIGNSKOLEN kan ske via:

Tlf. 99 30 10 24 / 26 14 48 44 (Designskolen - Hanne Ebdrup)

designskolen@fokus-folkeoplysning.dk